Polityka prywatności

  1. Dokument ten przedstawia, jakie informacje są automatycznie pobierane przez serwis rtbserwis.pl (zwany dalej Serwisem) oraz w jaki sposób Serwis z nimi postępuje.
  2. Serwis gromadzi dane o: -wejściach Użytkownika na strony Serwisu, -przechodzeniu Użytkownika do ofert i innych usług, -przechodzeniu do innych witryn, do których linki są umieszczone w Serwisie. Do pobierania wyżej wskazanych danych Serwis wykorzystuje mechanizm cookie.
  3. Serwis gromadzi dane techniczne dotyczące korzystania z serwisu: ilość odsłon, wizyt, unikalnych użytkowników, adresy IP komputerów, wykorzystywane przeglądarki WWW, rozdzielczości ekranu, ilości kolorów ekranu, adresy z których wystąpiło wejście do Serwisu, długość korzystania z serwisu, region świata, państwo, województwo, miasto i inne. Informacje te są gromadzone przy pomocy podmiotów trzecich i wykorzystują mechanizm cookie.
  4. Informacje wskazane w pkt 2 wykorzystywane są do analiz zbiorczych, uniemożliwiających przypisanie informacji do konkretnego Użytkownika.
  5. Informacje wymienione w pkt 3 Polityki Prywatności wykorzystywane są do analiz statystycznych związanych z ruchem w serwisie rtbserwis.pl.
  6. WillA Porto zastrzega sobie prawo do udostępnienia informacji zebranych w sposób opisany w pkt 3 w przypadku gdy nakazuje tego prawo.
  7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników – osób fizycznych odbywa się w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. – Dz.U z 2002 r., Nr 101, poz. 926).